il·lusrtració JORDI VILA

Què és el Clijcat?

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) és una federació d'organismes, sense cap finalitat lucrativa ni especulativa, constituïda el 5 de maig de 1982, per promoure i difondre el llibre infantil i juvenil i la lectura.

El ClijCAT és membre fundador de l’Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) www.oepli.org, és el representant als territoris de llengua catalana de l'International Board on Books for Young People (IBBY) www.ibby.org i forma part del Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes.

Està integrat pels organismes següents:Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)
c/ Mallorca, 272 1ª planta
08037 Barcelona
Tel. 93 487 45 25
clijcat@clijcat.cat
Clijcat. Consell Català del LLibre Infantil i Juvenil. clijcat@clijcat.cat
Política de protecció de dades